Visit us

Advance Order acknowledgement

Dear Reader,

Further to your advance order e-mail, I can confirm that your request for archives will be processed.  In the event that the information provided by you does not permit us to identify and produce the archives for you to consult on the day of your visit, we will make contact with you again. If your request isn’t received in sufficient time for us to have the archives available (i.e. 5 days in advance of your visit), we will inform you of this.

In keeping with Government COVID-19 regulations, you must wear a face covering during your visit and strictly observe all other current public health and safety guidelines.

Please note that due to the current circumstances, the instant copying service is not available.  Copy orders can still be accepted, but will be processed at a later date. Payment can be accepted by card only at present. Use of personal devices to make copies is permitted as an alternative.

Please note that, in compliance with COVID-19 requirements, the Reading Room must close between 12:30 and 2pm and you will be required to vacate the premises until re-opening time.

We ask you to bring your own pencil with you.

If you need to respond to this message, please direct your e-mail to [email protected]

Yours sincerely,

The National Archives.

 

A Léitheoir a chara,

Maidir le do ríomhphost réamhordaithe, is féidir liom a dheimhniú go ndéanfar d’iarratas ar thaifid a phróiseáil. Sa chás nach féidir linn na taifid a aimsiú agus a chur ar fáil duit chun breathnú iontu ar lá do chuairte, mar gheall ar an bhfaisnéis atá curtha ar fáil agat, déanfaimid teagmháil leat arís. Mura bhfaightear d’iarratas in am trátha le gur féidir linn na taifid a chur ar fáil (i.e. 5 lá roimh do chuairt), cuirfimid tú ar an eolas faoi sin.

I gcomhréir le rialacháin ón Rialtas maidir le COVID-19, ní mór duit cumhdach aghaidhe a chaitheamh le linn do chuairte agus cloí go docht le gach treoirlíne reatha eile i ndáil le sláinte phoiblí agus sábháilteacht.

Mar gheall ar chúinsí reatha, tabhair ar aird nach bhfuil an tseirbhís chóipeála ar an toirt ar fáil faoi láthair. Is féidir glacadh le horduithe cóipeála, ach déanfar iad a phróiseáil lá níos faide anonn. Ní féidir glacadh le híocaíochtaí ach le cárta i láthair na huaire. Mar rogha eile, ceadaítear úsáid a bhaint as gairis phearsanta chun cóipeanna a dhéanamh.

Tabhair ar aird, i gcomhréir le riachtanais COVID-19, nach mór an Seomra Léitheoireachta a dhúnadh idir 12:30 agus 2pm agus éileofar ort an t-áitreabh a fhágáil go dtí uair na hathoscailte.

Iarraimid ort do pheann luaidhe féin a thabhairt leat.

Más gá duit freagra a thabhairt ar an teachtaireacht seo, seol ríomhphost chuig [email protected]

Le gach dea-mhéin,

An Chartlann Náisiúnta.