Ár n-ábhair chartlainne

Nuacht ó na hábhair chartlainne: 1988

Doiciméid éagsúla a aistríodh chuig an gCartlann Náisiúnta sa bhliain 2019 lena scaoileadh don phobal faoin riail 30 bliain.

Gach bliain, glacann an Chartlann Náisiúnta le haistriú comhad nua agus ábhar cartlainne eile ó ranna rialtais, ó ghníomhaireachtaí rialtais agus ó oifigí cúirte faoi théarmaí an Achta um Chartlann Náisiúnta 1986. Leis an Acht sin, ceadaítear taifid stáit atá 30 bliain d’aois ar a laghad a scaoileadh lena n-iniúchadh ag an bpobal agus lena gcaomhnú go buan. I mbliana, scaoileadh comhaid a bhaineann go formhór leis an mbliain 1988. Tá an obair a bhaineann leis sin i measc phríomhfheidhmeanna na Cartlainne Náisiúnta agus bíonn gá le méid mór eagrúcháin agus ullmhúcháin ina leith. Cuirtear na comhaid ar fáil don phobal ar an gcéad lá oibre den Bhliain Úr, tráth a mbíonn siad 30 bliain d’aois go hoifigiúil. Roghnaigh na cartlannaithe a bhí ag obair ar na sealbhúcháin nua roinnt doiciméad spéisiúil lena scanadh. Níor scanadh na comhaid ina n-iomláine ach tá siad ar fáil do thaighdeoirí i seomra léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta a bhíonn ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 09.15 go 17.00. Féach Tabhair cuairt orainn, le do thoil, chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Card image cap

A sketch of the Great Seal, used on the presidential seal.

Card image cap

Letter from Poet Thomas Kinsella to Taoiseach Charles Haughey on the unrealistic financial conditions required for poets to qualify for the Aosdána cnuas stipend.

Card image cap

Letter from President Erskine Childers to Taoiseach Liam Cosgrave, dated 22 May 1974 regarding the availability of public records for historical research.

Card image cap

Draft Memorandum for Government proposing the establishment of a Department of Arts and Culture.

Card image cap

Report on the nomination of Con Keogh for a Bravery Award for the act of recapturing an escaped lion at Monaghan Railway Station.

Card image cap

Statement by bookshop owner William Figgis on a disturbance involving author Patrick Kavanagh.

Card image cap

David Craig, acting director of the National Archives, on a proposal for a new National Archives building in Smithfield, Dublin 7.

Card image cap

Draft message from Taoiseach Charles Haughey to the Passage West Sirius Commemoration Committee on the 150th anniversary of the first transatlantic voyage by a passenger steamer.

Card image cap

Memorandum for Government on the proposed Data Protection Bill.

Card image cap

A letter from British Prime Minister Margaret Thatcher to Taoiseach Charles Haughey on security co-operation.

Card image cap

A meeting between Taoiseach Charles Haughey and British Prime Minister Margaret Thatcher held in Brussels, Belgium.

Card image cap

19.04.25

Nuacht ó na hábhair chartlainne: Aontachas nua
Trascríobh 29-12-23   Chuig C[eann] F[oirne] (I) Cad atá le déanamh mar gheall ar  Sir Michael O Dwyer (Puinseáb na...

Taispeántais ar líne

Card image cap

19.03.12

Oifig an Phríomh-Rúnaí, an Brainse Coireachta: Dublin Metropolitan Police (DMP) Movement of Extremists Mí Aibreáin 1916
Cuimsíonn an tsraith seo tuairiscí laethúla a d’ullmhaigh Roinn Bleachtairí Phóilíní Cathrach Bhaile Átha Cliath (DMP) maidir le gluaiseachtaí agus...

Taispeántais ar líne

Card image cap

19.03.12

Oifig an Phríomh-Rúnaí, an Brainse Coireachta: Dublin Metropolitan Police (DMP) Movement of Extremists Mí an Mhárta 1916
Cuimsíonn an tsraith seo tuairiscí laethúla a d’ullmhaigh Roinn Bleachtairí Phóilíní Cathrach Bhaile Átha Cliath (DMP) maidir le gluaiseachtaí agus...

Taispeántais ar líne