Cartlanna a tionóladh sa Chartlann Náisiúnta

Coimeádann an Chartlann Náisiúnta taifid nua-stát na hÉireann ón tráth ar bunaíodh é go dtí thart ar an mbliain 1988.

Is díol spéise ar leith iad ár mbailiúcháin d’aon duine ar spéis leo taighde a dhéanamh ar fhorbairt pholaitíochta, shóisialta agus eacnamaíochta na hÉireann ón 18ú haois go dtí an lá atá inniu ann.

Taispeántais ar líne

Faisnéis a fháil faoinár gcuid bailiúchán agus faoina n-ionad i bhforbairt stairiúil na hÉireann.

Cuir eolas ar ár mBailiúcháin

Tuilleadh faisnéise a fháil faoi chuid de na bailiúcháin is suntasaí atá againn.

Doiciméad na míosa

Faisnéis a fháil faoin scéal taobh thiar de dhoiciméad atá ann inár gcuid bailiúchán.

Nua sa chatalóg ar líne

Faisnéis uasdátaithe faoi na breisithe is déanaí a cuireadh isteach inár gcatalóg ar líne.

Scéalta as na hábhair chartlainne

Faisnéis a fháil faoin obair a dhéantar sa chúlra sa Chartlann Náisiúnta.

Tionscadail chomhoibritheacha

Cabhraíonn ár gcuid tionscadal comhoibríoch le léiriú forbairt stairiúil na hÉireann agus féiniúlacht chultúir na hÉireann a chur chun cinn trí bhunfhoinsí a úsáid.

Oideachas & cianrochtain

Acmhainní cartlainne do mhúinteoirí agus do mhic léinn.

Ceisteanna a chuirtear go minic

Freagraí ar cheisteanna a chuirtear go minic.