Eolas fúinn

Ár dTodhchaí a Mhúnlú i Ré na Faisnéise Plean Straitéiseach 2021 – 2025 don Chartlann Náisiúnta

Seolann an Chartlann Náisiúnta straitéis nua chun an treo a shocrú dár n-eagraíocht sna 5 bliana amach romhainn. Aithníonn an straitéis nua na tosaíochtaí a threoróidh ár gcuid oibre thar an tréimhse seo chomh maith le fís a leagan síos don Chartlann Náisiúnta a chuirfidh í i gcroílár an rialtais agus shaol poiblí na hÉireann.

Ár dTodhchaí a Mhúnlú i Ré na Faisnéise Plean Straitéiseach 2021 – 2025 don Chartlann Náisiúnta