Eolas fúinn

Tuarascálacha bliantúla ón gComhairle um an gCartlann Náisiúnta

Le hAlt 21 den Acht um Chartlann Náisiúnta déantar foráil maidir le tuarascálacha bliantúla ón gComhairle um an gCartlann Náisiúnta maidir le gníomhaíochtaí na Comhairle. Cuirtear an tuarascáil faoi bhráid an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, is é sin le rá, an tAire ar a bhfuil freagracht i ndáil leis an gCartlann Náisiúnta agus an tAire a leagann an tuarascáil faoi bhráid gach Tí den Oireachtas. Déantar an tuarascáil a fhoilsiú ansin ar láithreán gréasáin na Cartlainne Náisiúnta agus ar láithreán gréasáin Thithe an Oireachtais.

Tá tuarascálacha na Comhairle um an gCartlann Náisiúnta do na blianta 1990-2005 agus 2011-2015 ar fáil mar chomhair pdf.